Foto’s hersteldag 28 mei 2016 op de site

De foto’s van de hersteldag staan op de site. Klik hier om ze te bekijken.

Vacature

Er is een nieuwe vacature geplaatst. Zie “menu: De vereniging – Vacatures” of klik hier.

Presentatie wedstrijdcommissie SBN

Hallo leden,

Afgelopen dinsdagavond is er na de training door Jos Mathot een korte uitleg gegeven over het voorstel van de wedstrijdcommissie van de SBN voor aanpassing van de wedstrijd circuits en de zienswijze hierop van het bestuur van de SBN. Tijdens deze bijeenkomst bleek er een sterke behoefte te zijn om de volledige tekst van de stukken zelf te kunnen lezen. Daarom hieronder de links naar het voorstel van de wedstrijdcommissie en de zienswijze van het bestuur van de SBN hierop. Op deze manier kunnen jullie je een beeld vormen hoe(ver) het staat met dit onderwerp. Wil je reageren op deze stukken stuur dan z.s.m. (liefst voor aanstaande vrijdag 13 mei) een reactie naar jos.mathot@ssvsurvival.nl. Jos neemt het dan mee naar het overleg van de SBN.

Documenten:

 

Jos Mathot

Bespreking wijziging statuten SBN

Beste leden van SSV,

Afgelopen vrijdag 15 april is er een algemene ledenvergadering van de SBN geweest in Arnhem. Hier is namens het bestuur van SSV Jos Mathot naar toe geweest. Hij heeft hiervan een kort verslag gemaakt welke jullie vinden in de bijlage.

13 mei is er wederom een ledenvergadering welke heel veel van onze leden aangaat. Namelijk wijzigingen in het wedstrijdcircuit. Hiervoor wordt tijdens deze vergadering een stemming gehouden of dit wel of niet aangenomen gaat worden. Vandaar dat wij dit met jullie willen delen.

In bijgaand verslag kun je hier het e.e.a. over lezen en anders is er op dinsdag 10 mei a.s. na de training van de senioren gelegenheid om deze voorstellen te bespreken en vragen te beantwoorden. Jos zal hierbij aanwezig zijn om dit toe te lichten. Zodat wij als bestuur naar deze vergadering toe kunnen met daarbij wetende hoe onze achterban hier tegenover staat.

Klik hier voor het verslag.

Jos Mathot