Lid worden

Let op!

  • Jeugd:
   Op dit moment is er een ledenstop voor de jeugd. Vanaf 8 jaar kan je je wel aanmelden, maar men wordt dan op een wachtlijst geplaatst. Je wordt door de ledenadministratie gebeld of gemaild indien er plaats is. Hoewel wij ons best doen om de lijst zo kort mogelijk te houden kan het een half jaar of nog langer duren voor er plaats is. Graag hier rekening mee houden.
  • Senioren:
   Met ingang van 13 maart 2015 moeten nieuwe leden eerst de start-to-survival kennismakingscursus volgen. De cursus wordt een aantal keren per per jaar gegeven en omvat per keer drie trainingen. Doel van deze cursus is om aspirant leden kennis te laten maken met de survival en de gebruikte technieken. Na doorlopen van deze gehele kennismaking kan het aspirant lid na afloop van de laatste training aangeven of hij of zij door wil gaan met survival en dus definitief lid wil worden.Vanaf dat moment mag men dan op de maandagavond komen trainen. De contributie zal kort hierna worden geïnd. Wil men geen lid worden dan wordt de inschrijving ongedaan gemaakt. De kosten van deze start-to-survival cursus bedragen € 20,-. Deze moet direct bij aanvang van de eerste training contant aan de trainer worden voldaan. Het maakt hierbij niet uit of men een deel of de gehele cursus volgt. Als men besluit lid te worden zullen de kosten van de start-to-survival training in mindering worden gebracht op de contributie.
   Voor meer informatie zie start-to-survival.

   NB: survival is een intensieve sport. Daarom is een voorwaarde voor het volgen van de start-to-survival cursus, dat het aspirant lid een goede basisconditie heeft.

   Het secretariaat bepaald samen met de trainer wanneer er een nieuwe start-to-survival training wordt gegeven. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Iedereen die zich opgegeven heeft krijgt tijdig bericht voor een nieuwe cursus start.

Survivalrunbond!
Naast het lidmaatschap van SSV dient u tevens lid te worden van de Survivalrunbond. Dit in verband met de aanvullende ongevallenverzekering gedurende de survivalruntrainingen en survivalruns.

U wordt na aanmelding via de website door ons daarom automatisch ook aangemeld bij de survivalrunbond. Dit hoeft u dus niet zelf te doen. Dit gaat heel vaak fout, daarom nog één maal, u hoeft zich NIET bij de survivalrunbond aan te melden.

De survivalrunbond geeft drie keer per jaar het bondsblad “Survivalrun” uit (voorheen “Sur5All”). Deze wordt naar alle leden gestuurd. Tijdens de opgave als lid van de SSV kan je aangegeven of je een digitale of papieren versie wilt ontvangen. Wij geven dat weer door aan de bond.

Wat kost het?
De bedragen die hieronder staan worden via machtiging van uw rekening afgeschreven. Dit gebeurt per jaar in de maand Januari. Indien men boven de 18 jaar is, wordt men als senior beschouwd. Als peildatum hiervoor hebben wij één januari. Het eerste jaar is de contributie na rato vanaf moment van opgeven tot einde jaar. Daarna wordt steeds voor een heel jaar betaald.

Senioren:
– Contributie voor volwassen € 100,-
– Bondsbijdrage € 20,-

Jeugd:
– Contributie voor de jeugd € 55,00
– Bondsbijdrage jeugd € 20,-

De bondsbijdrage wordt door de Survivalrunbond zelf geïnd. De bankgegevens worden zonder uw tegenbericht doorgegeven aan de Survivalrunbond.

Opzegging.
Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 augustus van een jaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie te worden doorgegeven (info@ssvsurvivalrun.nl). Indien u na bovengenoemde datum opzegt, wordt het volledige contributiebedrag van het volgende jaar in rekening gebracht. Wees dus op tijd met opzeggen als u met ingang van het volgende jaar geen lid meer wilt zijn van onze vereniging.

NB: denk ook aan het lidmaatschap van de bond. Dit moet zelf afgemeld worden en kan op de website van de bond.

Voor meer informatie over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Wijzigingen:
Vergeet niet wijzigingen van telefoonnummers, e-mailadressen of adres door te geven aan de ledenadministratie!

Taakplicht:
Een zo lage contributie voor senior leden vind je bijna nergens meer. Dat is alleen mogelijk doordat wij als vereniging veel zelf doen. Denk hierbij aan onderhoud van de baan, de run, kleedkamers schoonmaken, etc. Van onze senior leden verwachten wij dat zij hierbij actief aan bijdragen door twee dagdelen ( 3 a 4 uur) te helpen. Klik hier voor een uitgebreidere omschrijving.

Bevestiging inschrijving:
U krijgt na uw aanmelding direct een automatisch gegenereerde e-mail op het door u aangegeven e-mail adres. Dit ter bevestiging van uw aanmelding. Mocht u deze mail niet ontvangen dan graag nogmaals het formulier invullen. Krijgt u dan nog geen bevestigings e-mail dan graag contact opnemen met het secretariaat (info@ssvsurvivalrun.nl).

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 augustus van een jaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie te worden doorgegeven (info@ssvsurvivalrun.nl). Indien u na bovengenoemde datum opzegt, wordt het volledige contributiebedrag van het volgende jaar in rekening gebracht. Wees dus op tijd met opzeggen als u met ingang van het volgende jaar geen lid meer wilt zijn van onze vereniging.

Graag ontvangen wij ook een toelichting wat betreft de reden van afmelden. Mogelijk kunnen we daar iets mee.

NB: denk ook aan het lidmaatschap van de bond. Dit moet zelf afgemeld worden en kan op de website van de bond.