Lid worden

Let op!

  • Jeugd:
   Vanaf 8 jaar kan je je inschrijven voor de survivaltrainingen -van woensdagavond,  vrijdagmiddag of de vrijdagavond. De vrijdagmiddag is voor de jeugd 8 tot 10 jaar. De avonden zijn voor de jeugd 10 t/m 17 jaar
  • Senioren:
   Met ingang van 13 maart 2015 moeten nieuwe leden eerst de start-to-survival kennismakingscursus volgen. De cursus wordt een aantal keren per per jaar gegeven en omvat per keer drie trainingen. Doel van deze cursus is om aspirant leden kennis te laten maken met de survival en de gebruikte technieken. Na doorlopen van deze gehele kennismaking kan het aspirant lid na afloop van de laatste training aangeven of hij of zij door wil gaan met survival en dus definitief lid wil worden.Vanaf dat moment mag men dan op de maandagavond komen trainen. De contributie zal kort hierna worden geïnd. Wil men geen lid worden dan wordt de inschrijving ongedaan gemaakt. De kosten van deze start-to-survival cursus bedragen € 20,-. Deze moet direct bij aanvang van de eerste training contant aan de trainer worden voldaan. Het maakt hierbij niet uit of men een deel of de gehele cursus volgt. Als men besluit lid te worden zullen de kosten van de start-to-survival training in mindering worden gebracht op de contributie.
   Voor meer informatie zie start-to-survival.

   NB: survival is een intensieve sport. Daarom is een voorwaarde voor het volgen van de start-to-survival cursus, dat het aspirant lid een goede basisconditie heeft.

  • 4 keer per jaar wordt de Start-to-survival training gegeven. Dit is echter ook afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Iedereen die zich opgegeven heeft krijgt tijdig bericht voorafgaand aan de start van een nieuwe cursus. De reserveerde datums voor de start-to-ruvival trainingen zijn voor 2024 als volgt:
   • 4, 11, 18 maart;
   • 3, 10, 17 juni;
   • 2, 9, 16 september, STS & STO;
   • 2, 9, 16 december.

Survivalrunbond!
Naast het lidmaatschap van SSV dient u lid te zijn van de Survivalrunbond SBN. Dit ivm de aanvullende ongevallenverzekering gedurende trainingen en wedstrijden.

Wilt u lid worden van SSV of meedoen aan de Start to Survival?
Meldt u dan uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingen aan bij de SBN.
Ga naar www.survivalrunbond.nl/lid-worden.

Wat kost het?
De bedragen die hieronder staan worden via machtiging van uw rekening afgeschreven. Dit gebeurt per jaar in de maand Januari. Indien men boven de 18 jaar is, wordt men als senior beschouwd. Als peildatum hiervoor hebben wij één januari. Het eerste jaar is de contributie na rato vanaf moment van opgeven tot einde jaar. Daarna wordt steeds voor een heel jaar betaald.

Senioren:
– Contributie voor volwassen € 100,-
– Bondsbijdrage € 20,-
– Wedstrijdlicentie (optioneel) € 15,-

Jeugd:
– Contributie voor de jeugd € 55,-
– Bondsbijdrage jeugd € 20,-
– Wedstrijdlicentie (optioneel) € 10,-

Je moet je zelf aanmelden bij de Survivalrunbond en de bondsbijdrage wordt door de Survivalrunbond ook zelf geïnd. Het lidmaatschap van de Survivalrunbond is verplicht in verband met de verzekering. Wij verzoeken dan ook iedereen om na aanmelding bij de Survivalrunbond het afgegeven SBN nummer door te geven aan het secretariaat van SSV.
Indien je ook een wedstrijdlicentie wilt hebben, dan kan je deze zelf aanvragen via jouw eigen SBN-profiel op de website van de Survivalrunbond.

Opzegging.
Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 augustus van een jaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie te worden doorgegeven (info@ssvsurvivalrun.nl). Indien u na bovengenoemde datum opzegt, wordt het volledige contributiebedrag van het volgende jaar in rekening gebracht. Wees dus op tijd met opzeggen als u met ingang van het volgende jaar geen lid meer wilt zijn van onze vereniging.

NB: Denk bij het opzeggen ook aan het lidmaatschap van de bond. Het bondslidmaatschap moet je zelf afmelden op de website van de bond.

Voor meer informatie over de contributie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Wijzigingen:
Vergeet niet wijzigingen van telefoonnummers, e-mailadressen of adres door te geven aan de ledenadministratie!

Taakplicht:
Een zo lage contributie voor senior leden vind je bijna nergens meer. Dat is alleen mogelijk doordat wij als vereniging veel zelf doen. Denk hierbij aan onderhoud van de baan, de run, kleedkamers schoonmaken, etc. Van onze senior leden verwachten wij dat zij hierbij actief aan bijdragen door twee dagdelen ( 3 a 4 uur) te helpen. Klik hier voor een uitgebreidere omschrijving.

Bevestiging inschrijving:
U krijgt na uw aanmelding direct een automatisch gegenereerde e-mail op het door u aangegeven e-mail adres. Dit ter bevestiging van uw aanmelding. Mocht u deze mail niet ontvangen dan graag nogmaals het formulier invullen. Krijgt u dan nog geen bevestigings e-mail dan graag contact opnemen met het secretariaat (info@ssvsurvivalrun.nl).

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 augustus van een jaar schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie te worden doorgegeven (info@ssvsurvivalrun.nl). Indien u na bovengenoemde datum opzegt, wordt het volledige contributiebedrag van het volgende jaar in rekening gebracht. Wees dus op tijd met opzeggen als u met ingang van het volgende jaar geen lid meer wilt zijn van onze vereniging.

Graag ontvangen wij ook een toelichting wat betreft de reden van afmelden. Mogelijk kunnen we daar iets mee.

NB: denk ook aan het lidmaatschap van de bond. Dit moet zelf afgemeld worden en kan op de website van de bond.