Sociaal veilige sportomgeving SSV

  • SSV heeft een risicoanalyse gedaan voor de groepen welke een risico vormen voor een sociale veilige sportomgeving. In het geval van SSV zijn dat onze jeugdleden. Om te zorgen dat zij in een veilige sportomgeving kunnen sporten hebben wij de volgende maatregelen getroffen:
  • Nieuwe en bestaande vrijwilligers welke op welke manier ook te maken hebben met onze jeugdleden hebben wij eerst een kennismakingsgesprek mee. Hierop wordt de vrijwilliger gewezen op onze gedragsregels en omgangsregels en ons huishoudelijk en trainingsterrein regelement. De vrijwilliger dient hiermee akkoord te gaan doormiddel van ondertekening.
  • Tevens worden de (eventuele) referenties gevraagd en wordt vervolgens contact opgenomen met de verenigingen uit het verleden waar de vrijwilliger actief is geweest.
  • Er wordt tevens een verklaring omtrent gedrag opgevraagd.
  • Indien de vrijwilliger aan bovenstaande voorwaarden voldoet kan hij aan de aan de slag als vrijwilliger bij SSV.
  • Er wordt binnen SSV een persoon aangesteld die de kennismakingsgesprekken doet met de vrijwilligers en zorgt dat de lijst up to date is. Tevens om bij te houden dat elke 3-5 jaar opnieuw een VOG wordt aangevraagd.
  • Mochten er misstanden zijn of situaties zich hebben voorgedaan die niet toelaatbaar zijn hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Mats Visser.
  • De bovengenoemde gedragsregels, omgangsregels, gegevens vertrouwenspersoon en reglementen zijn onder het kopje sociale veilige sportomgeving in te zien.