Presentatie wedstrijdcommissie SBN

Hallo leden,

Afgelopen dinsdagavond is er na de training door Jos Mathot een korte uitleg gegeven over het voorstel van de wedstrijdcommissie van de SBN voor aanpassing van de wedstrijd circuits en de zienswijze hierop van het bestuur van de SBN. Tijdens deze bijeenkomst bleek er een sterke behoefte te zijn om de volledige tekst van de stukken zelf te kunnen lezen. Daarom hieronder de links naar het voorstel van de wedstrijdcommissie en de zienswijze van het bestuur van de SBN hierop. Op deze manier kunnen jullie je een beeld vormen hoe(ver) het staat met dit onderwerp. Wil je reageren op deze stukken stuur dan z.s.m. (liefst voor aanstaande vrijdag 13 mei) een reactie naar jos.mathot@ssvsurvival.nl. Jos neemt het dan mee naar het overleg van de SBN.

Documenten:

 

Jos Mathot