Start-To-Survival

Vanaf 13 maart 2015 is de Streker Survival Vereniging gestart met de START-TO-SURVIVAL kennismakingscursus voor aspirant SENIOR leden. Dit is een verplichte cursus voor nieuwe senior leden. De cursus wordt een aantal keren per jaar gegeven, afhankelijk van het aantal aanvragen, en wordt door het secretariaat en de trainer bepaalt. Iedere cursus  bestaat uit drie trainingen op de maandagavond.  Doel is om aspirant leden kennis te laten maken met de survival en de gebruikte technieken. Na het volgen van de kennismaking mag het aspirant lid meedoen met de maandagavond training.

Voor 2024 zijn de volgende (voorlopige) data gereserveerd:

 • 4, 11, 18 maart;
 • 3, 10, 17 juni
 • 2, 9, 16 september, STS & STO;
 • 2, 9, 16 december.

De kosten van deze start-to-survival cursus bedragen € 20,-. Deze moet direct bij aanvang van de eerste training contant aan de trainer worden voldaan. Het maakt hierbij niet uit of men een deel of de gehele cursus volgt. Als men besluit lid te worden zullen de kosten van de start-to-survival training in mindering worden gebracht op de contributie.

Survival is een intensieve sport. Daarom is een voorwaarde voor het volgen van de start-to-survival cursus, dat het aspirant lid een goede basisconditie heeft.

De procedure voor de start-to-survival cursus is als volgt:

 • Aanmelding aspirant lid via de website (zie ´Lid worden / Opzeggen´);
 • Aspirant lid komt op de wachtlijst voor de eerstvolgende start-to-survival cursus;
 • Ongeveer twee weken voor de start-to-survival cursus ontvangen de aspirant leden een uitnodiging van het secretariaat. In deze mail staan de data en de starttijd van de start-to-survival trainingen;
 • Het aspirant lid volgt de drie start-to-survival trainingen;
 • Aan het einde van de laatste training geeft het aspirant lid aan de trainer door of hij of zij definitief lid wil worden of niet:
  Ja: er kan gestart worden met het meedoen aan de maandagavond training, het aspirant lid wordt door het secretariaat aan de ledenlijst toegevoegd. De contributie zal na korte tijd worden geïnd.
  Nee: het aspirant lid zal van de wachtlijst worden verwijderd. Er is geen contributie verschuldigd.

Overstappen van de maandagavondtraining naar de dinsdag- en donderdagavondtraining mag alleen als het lid voldoende conditie en techniek niveau heeft en gaat altijd in overleg met de trainer. De trainer geeft dit door aan het secretariaat.

In bijzondere gevallen kan, in overleg met het bestuur / de trainers, afgeweken worden van de normale procedure. Dit gaat echter wel altijd in overleg.

Denk ook aan het gebruik van het juiste schoeisel. Zie hiervoor ‘Voorbereiding‘.

NB: Bovenstaande is alleen van toepassing voor nieuwe SENIOR leden, dus niet voor nieuwe jeugdleden.