Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van de SSV

De Streker Survivalrun Vereniging heeft een vertrouwens Contact Persoon (VCP) en hij heet Mats Visser. Mats Visser is al jaren actief betrokken bij onze vereniging. Een VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijzen door voor geschikte hulp. De Vertrouwens Contact Persoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. De VCP is er voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

De taken van een VCP:

 1. Eerste opvang/aanspreekpunt binnen Streker Survivalrun Vereniging.
  Een vertrouwenspersoon:

  • laat de klager het verhaal vertellen;;bespreekt mogelijke doorverwijzingen.
  • informeert de klager of beschuldigde over de procedures op basis van het klachten- en /of tuchtreglement van de betreffende bond;
  • vult het registratie- en rapportageformulier in.
 2. Doorverwijzen.
  De VCP verwijst klager, beschuldigde, of vereniging door naar een NOC*NSF vertrouwenspersoon en/of -adviseur, klacht-/tuchtcommissie van de bond, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.
 3. Preventieactiviteiten.
  Een vertrouwenspersoon:

  • zorgt ervoor dat iedereen binnen de organisatie op de hoogte is van het bestaan van de VCP en ziet erop toe dat de gedragsregels van de sport worden nageleefd;
  • houdt zich op de hoogte van (landelijke) ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag binnen de sport;
  • zorgt voor de uitvoering binnen Streker Survivalrun Vereniging van het landelijke beleid en ontwikkelingen rondom seksuele intimidatie en een sociaal veilige sportomgeving;
  • geeft (on)gevraagd advies en informatie aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.

Mats Visser is in staat om onafhankelijk het onderwerp sociale veiligheid en seksuele intimidatie binnen de vereniging te presenteren en uit te dragen. Hij kan vertrouwelijke gesprekken voeren, omgaan met weerstanden en emoties. Binnen het NOC*NSF heeft hij een adviseur die hem in zijn functie kan bijstaan.

Als je hem wilt spreken kan je mailen naar: vcp@ssvsurvivalrun.nl.

Zo nodig kan ook contact worden opgenomen met het Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF met het volgende telefoonnummer: 0900-2025590