Jaarvergadering Survivalrun Bond Nederland

ALV AANVANG 19:45, ontvangst vanaf 19:15

Uitnodiging voorjaars-ALV op vrijdag 21 april 2017

Vergaderlocatie:
Hotel / Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD  Arnhem

Best SBN-lid,Vrijdag 21 april wordt vanaf 19:45 uur in Hotel / Congrescentrum Papendal de Algemene Ledenvergadering van de Survivalrun Bond Nederland gehouden.

Zoals vorig jaar is gecommuniceerd en reeds uitgevoerd organiseert de SBN twee keer per jaar een ALV. Een voorjaars-ALV, waarin alle zaken aan bod komen m.b.t. het nieuwe seizoen en een najaars-ALV, waarin alle zaken aan bod komen m.b.t. het afgelopen seizoen.

Hierbij nodigt het SBN-bestuur je uit om de voorjaars-ALV 2017 bij te wonen. We stellen jouw komst op prijs.
De agenda is als volgt:

 • 19.15 – 19.45 Ontvangst (met koffie en cake)
 • 19.45 – 19.55 Opening en mededelingen door voorzitter
 • 19.55 – 20.05 Notulen vorige ALV door voorzitter
 • 20.05 – 20.15 Punten Parcourscommissie voor komend seizoen door Hans te Velthuis.
 • 20.15 – 20.50 Plan van Aanpak voor komend jaar door de voorzitters van de verschillende commissies:
  • 20.15 – 20.20 Financiële commissie;
  • 20.20 – 20.25 Technische commissie;
  • 20.25 – 20.30 Commissie PR en Communicatie;
  • 20.30 – 20.35 Commissie Juridische Zaken;
  • 20.35 – 20.40 Commissie automatisering;
  • 20.40 – 20.45 Commissie voor deskundigheidsbevordering;
  • 20.45 – 20.50 Wedstrijdcommissie
 • 20.50 – 21:00 Pauze
 • 21.00 – 21.10 Evaluatie wedstrijdregels
 • 21.10 – 21.30 Voorstel reglementswijzigingen Deelnemers Reglement, Algemeen Reglement en Huishoudelijk Reglement
 • 21.30 – 21.45 Jaarplan 2017/2018 door voorzitter
 • 21.45 – 22.00 Begroting 2017/2018 door penningmeester
 • 22.00 – 22.10 Positionering Survivalrun
 • 22.10 – 22.20 Afscheid vrijwilligers
 • 22.20 – 23.00 Rondvraag, incl. behandeling van de vooraf ingediende punten).S

Sluiting rond 23.00uDe benodigde stukken worden ca. 14 dagen voorafgaande aan de vergadering op de website van de SBN gepubliceerd. Deze kan men via menu <Downloads> vinden.

Mocht je punten ter behandeling in willen brengen, dan deze gaarne voor 11 april aanleveren bij het Bondssecretariaat SBN (secretaris@survivalrunbond.nl)

We hopen je graag op Papendal te kunnen verwelkomen!

Met sportieve groet,
namens het SBN-bestuur

Henk Bos (secretaris)

Foto’s boogschieten wedstrijd jeugd

De foto’s van het boogschieten van de wedstrijd jeugd groep staan weer op de site. Klik hier voor de foto’s.

Night Sponsorrun 31 maart: foto’s op de site

De foto’s van de Night Sponsorrun van afgelopen vrijdag 31 maart j.l. staan weer op de site. Klik hier om er direct naar toe te gaan.