Inning contributie

Contributie

In de extra ledenvergadering 19 juli is besloten om de contributie te verhogen voor de senioren van 80 euro naar 100 euro en voor de jeugd van 47,50 naar 55 euro. Dit in verband met de grote investeringen die zijn gedaan voor de bouw van onze opslagruimte de Bikkelboet en bijdrage voor de atletiekbaan en de toekomstige plannen voor de extra zonnepanelen. De contributie wordt in november geïnd.