Taakplicht

Net als alle andere verenigingen draait ook onze vereniging niet zomaar. Er zijn vele werkzaamheden / taken die moeten worden uitgevoerd om de boel draaiende te houden. Denk hierbij o.a. aan:
•    bouwdagen;
•    jeugdkampdag;
•    buffeldag;
•    SOS (Streker Oerbos Survivalrun);
•    WFA dag (Westfriesland Actief in het Streekbos);
•    (helpen bij) training geven;
•    kleedkamers schoonmaken;
•    baanverhuur;
•    website;
•    bestuur;
•    helpen bij evenementen van SSV / SAV;
•    etc.

Omdat het zoveel taken zijn kan het bestuur dit niet alleen af. Daarom wordt er regelmatig een beroep gedaan op de hulp van de, met name, senior leden. Omdat we een nog relatief kleine en enthousiaste vereniging zijn is dat tot nu toe nog geen groot probleem geweest. De meeste mensen voelen zich betrokken bij en/of verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Door de werkzaamheden te verdelen onder alle leden blijft het voor een ieder te doen. Wij verwachten dan ook van onze senior leden dat zij zich voor de vereniging inzetten gedurende 2 dagdelen ( 3 a 4 uur). Om dit te monitoren wordt bijgehouden wie welke taken gedaan heeft. Alleen zo houden we de contributie laag.