Nieuwe voorzitter, kei voor de oude.

Theo Jong is tijdens de jaarvergadering verkozen tot voorzitter van de SSV. Hij volgt hiermee Jos Timmerman op. Theo kreeg van Jos de survival voorzittershamer overhandigd. Hopelijk gebruikt hij deze niet te vaak tijdens de vergaderingen. Jos werd door Theo bedankt voor zijn voorzitterschap in de afgelopen jaren. Namens het bestuur kreeg Jos een bos bloemen, een presentje en de `kei van het jaar` prijs.

Jos is 6 jaar lang de voorzitter geweest. In die periode is de vereniging flink gegroeid qua aantal leden, zowel jeugd als senioren. Ook is het aantal trainingsmomenten uitgebreid. Met uitzondering van zaterdag is er nu op alle andere dagen van de week een training voor de jeugd of de senioren. Verder is er in het laatste jaar door het bestuur gewerkt aan het updaten van het oude beleidsplan. De laatste verandering is de start van de ‘start-to-survival’ cursus. Deze is bedoeld voor alle nieuwe leden.

Theo is al sinds juli 2007 lid van de vereniging. Hij heeft vaak als vrijwilliger meegeholpen bij bouw- en hersteldagen, geven van training en allerlei andere soorten vrijwilligerswerk. Sinds Theo had aangegeven de nieuwe voorzitter te willen worden heeft hij ook deelgenomen aan de bestuursvergaderingen. Dit om alvast te wennen aan de nieuwe functie. Dit is Theo goed afgegaan. Met Theo krijgt de vereniging een enthousiaste voorzitter.

SAMSUNG CSC