Nieuwe coronamaatregelen m.i.v. 6 november

Beste leden en ouders van leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn maar er zijn weer enkele vernieuwde richtlijnen mbt het Corona virus. Gezien de lijn die wij volgen vanuit de survivalrunbond (SBN) en het NOC*NSF nemen wij deze richtlijnen dan ook over;

Kort weergegeven houdt dit voor het sporten op ons complex het volgende in:

  • Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
  • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
  • schud geen handen;
  • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
  • houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5m afstand;

Het coronatoegangsbewijs is vanaf 6 november 2021 verplicht voor het gebruik van kleedkamer of het toilet. De kleedkamers en toilet zijn dan ook tot nader order gesloten voor 18+ leden van SSV. Er wordt thuis omgekleed en gedoucht.

En voor de trainers geldt:

  • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak.